שבת-חלק רביעי

מדוע
אסור לעשות מלאכות מסוימות בשבת ? י


מלאכההיא פעולה שבאמצעותה אדם עושה שינוי בחומר. י
באמצעות שלושים ותשעה סוגי מלאכות שונים, (הנקראים אבות מלאכה ) כמו -חיתוך הדבקה, לישה, ריסוק, תפירה, קריעה, קשירה וכד' אדם יכול לעשות כלים בעולם החומר. י
אנחנו מתייחסים לכל מלאכה כאל "פלאג" שקושר אותנו לעולם העשייה, לעולם החול. י

ומאחר, ולפי כל האמור עד כאן- המטרה שלנו ביום המיוחד של שבת, היא לצאת מכבלי החומר שמסתיר לנו את האלוקות, ואת המצב הרוחני של גן עדן
הרי שאנחנו צריכים לנתק ולהפריד את ה"דעת" שלנו מכבלי החומר, על מנת להתחבר לשורש הרוחני. י

לפי הקבלה- שבתהוא אותו יום שמאפשר לנו להפסיק במודע את להט החרב המתהפכת של התהפוכות והשינויים של העולם הזה, ולכןמאפשר לנו גם ראיה צלולה יותר, וחוויה מוחשית יותר של העולם הרוחני. י

השבת היא מעין מעליתשמעלה את כל העניינים לקומה יותר גבוהה. י

אדם שמתעקש לא לשמור שבת, ולא ליהנות מהקדושה שלההוא כביכול מכריח את כל העולמות לרדת למדרגה רוחנית נמוכה יותר, כי הוא תוקע בכוח בחזרה את כל הפלאגים של המערכת - אל עולם החול והעשייה. לכן זה נקרא חילול שבת. כי הוא מונע קדושה מהעולם ובעצם מעשיו בתוך החומר - הוא מציף את העולם באנרגיה נמוכה יותר, מאותו סוג חומרי שמסתיר על הדעת האלוקית. י

אנשים שמתייחסים רק למה ש"אסור" לעשות בשבת, ומחכים כבר לרגע שהיא תצא מפספסים לגמרי את כל העניין. י
כי אותם איסורי מלאכות, מיועדים לשמור עלינו, כדי שלא ניפול שוב למטה, לעולם החול והחומר. הם מיועדים להזניק אותנו למימד רוחני, ולעזור לנו להתרומם מעל הראיה החושית- גשמית שלנו. י

לדוגמא: י
אחת המלאכות ה"אסורות" בשבת היא לברור בין טוב ורע. י
אם יש לי קערת פירות, ויש בה פרי אחד רקובאם הוצאתי אותו מהקערה, עברתי על מלאכת "בורר" שאסור לעשותה בשבת. י
אם יראה את הדבר אדם שאין לו שום השגה ב"דעת" אלוקית, אלא הוא בוחן הכל רק לפי עיני שכלוהוא יזדעק על כך שהדתיים הם פנאטיים, ואיך זה ייתכן שבשנות האלפיים עדיין יש אנשים כל כך צרי מחשבה, וכו' וכו'. יאבלאם נתבונן בפנימיות הדבריםנראה שיש כאן סודות עצומים ברוחניות : י
א.כפי שאמרנו בשבת אנחנו עולים למימד של מעין עולם הבא, ואנו לומדים לתרגל את החוויה וההוויה של העולם הבא. ( שבתהיא אחד חלקי שישים מהעולם הבא…) י
ב. הסברנו שבעולם הבא ( מדובר בעיקר על ספירת אצילות)- אין שקר, ואין רעכי עם מות הגוף הגשמי מתקלפות הקליפות שהסתירו על האור האלוקי ששופע בעולם הבא. י
ג. אם כךאם נוציא את הפרי הרקוב מהקערה ובזה נבצע פעולה של בורר בין טוב לרע - הרי שאנחנו מורידים בחזרה את המציאות שלנו לעולם הזהשיש בו ערבוב של טוב ורע, אמת ושקר. י

מה הקשר בין בחירה חופשית ואיסור מלאכה בשבת? י

כאשר אדם עולה לעולם האמתניטלת ממנו אפשרות הבחירה שהייתה לו בעולם הזה.(ועליה יש לו שכר רב). י
כי בחירה יש בין טוב לרע, בין אמת לשקר. אבל במקום שבו רואים את כל האמת מקצה העולם עד סופואין כבר צורך בבחירה. הכל שם גלוי. י
בעולם האמת אין חומר, או גוף, או יכולת להסתתר מאחורי תירוצים או הגזמות ושקרים. שםאנחנו מחוברים עם אור אינסופי שיודע הכל. "בוחן כליות ולב…" י

באופן מוקטןכך קורה לנו בשבת. הנשמה מחוברת לאור עליון של עולם אצילות, ואם היא נותנת לאור הזה להיכנס פנימהכבר אין לה צורך לברור בין טוב לרע כי בהשראת האור הזההכל רוחני, הכל אור. י
לכן, אם אדם מתעקש לחזור בשבת לעולם החומר- כלומר לחלל שבת, הוא מושך את כל האורות הגבוהים האלו למצב של חול, כלומר מפזר אותם לקליפות, לעולם הטומאהשגם הוא עלה במדרגה בשבת, ונמצא בעולם שביום רגיל אנחנו קוראים לומדרגת העולם הזה). י
פרוש הדבר שאם יש ארבעה עולמות רוחניים ( עשייה, יצירה, בריאה ואצילות), ומתחתם נמצא עולם החומר, עולם הזהאזי מתחת לעולם הזה נמצא עולם הקליפות והטומאה. י

אם בשבת כל עולם עולה בקומה אחת למשל עולם הזה עולה למדרגת עשייה, ועולם העשייה עולה למדרגת עולם יצירה וכו' י
הרי שעולם הקליפות שורה על עולם החול אותו עולם רגיל המוכר לנו מששת ימי המעשה. י
עם צאת השבת, הכל יורד חזרה למדרגה הקודמת. י י

מכאן, שאם בזמן המיוחד הזה של שבת, מישהו עושה את אחת המלאכות האסורות, הוא מושך את עצמו אל תוך עולם הקליפות ( אנרגיה של טומאה), וגם גורם נזק בעולמות העליונים כי הוא מושך לשם ומפזר שם אורות רוחניים זכים וגבוהים. י
ולכן נאמר- "מחלליה מות יומת". כי מוות הוא עולם הקליפות. להזכירכםפירוד ופיזור הם כוחות ששייכים לעולם המוות. חיבור ואיחודהם כוחות של עולם החיים י
הנשמה לא מתה, רק הגוף. צדיקים במיתתם קרויים חיים, ורשעים בחייהם קרויים מתים, כי אין להם חיבור עם מקור החיים. י
הם מפרידים את עצמם ממנו במעשיהם, כי בכך שהם "מחללים" את האורות הרוחניים של השבת, הם מנתקים את עצמם ממקור האור, ומשייכים את עצמם לכוחות המוות, הפירוד. י

מהסיבה הזוכדאי מאוד ללמוד בעיון מהן המלאכות האסורות בשבת, כדי לא לטעות בהן ולהפסיד את המתנה היקרה שניתנת לנו מדי שבוערק מתוך בורות. י

עוד נקודה למחשבההיא שבורא עולם שבת ממלאכתו בשבת, כי הוא רצה להעלות בשלב הזה את העולם החומרי שברא למעלה גבוהה יותר, כפי שיקרה בגאולה, בימות המשיח שנקראים גם "עולם שכולו שבת". הוא ביקש מאיתנו לחוות את העולם המיוחד הזה,ויש כאלה שעדיין מסרביםי
כלומרהם עושים הפוך ומנוגד לרצון של הכוח שבורא ומחייה אותם) י

האור המיוחד שיורד לעולם בשבת, והנשמה היתרה ששורה על כל יהודי בשבת- מאפשרים לנו לחוות חוויה שאין לנו אפשרות להגיע אליה ביום חול. י
האנרגיה המיוחדת של "מעין עולם הבא" ששורה על העולם בשבת, מאפשרת לנו מצב של מנוחה פנימית, מצב שבו לא חסר לנו דבר, ואנו יכולים להגיע למצב של רגיעה ולשלמות מוחלטת. י
זו איננה מנוחה גופנית. י
המנוחה האמיתיתהיא פרישה מהחיסרון. י

אם אנחנו לא עובדים- פרוש הדבר שאנחנו לא עסוקים בלהשלים חסרון כלשהו. י
אנחנו מפסיקים את העבודה, ואת הקשר שלנו לעולם החומרי לכבוד משהו שהוא הרבה מעבר לעולם החול והפעילות. י
גם המחשבה שלנו מפסיקה לעבוד. י
אנחנו מביאים את כל ההוויה והישות שלנו להתחברות שלימה עם האור האינסופי של הקדוש ברוך הוא. י
זוהי הרגשת עונג שלא קיימת בעולם הפירודים שלנו. וזוהי מתנה שמושרית עלינו מלמעלה. י
השבת בונה עבורנו מציאות של מנוחת הנפש- באמצעותה נוכל לבנות לעצמנו עולם רוחני פנימי. דבר שלא ייתכן בימי בחול, במצב של טירוף מערכות ועבודה קשה . י
השבת פותחת עבורנו טווח של התבוננות פנימה, שהוא הבסיס להתעלותה של הנשמה למצב של מעין עולם הבא. י
למצב של שיבה אל גן עדן. י

אדם יכול לטעום את הטעם הזה בשבת, בתנאי שגם המחשבה שלו, העולם הפנימי שלו יהיו פנויים לגמרי מעיסוקי עולם החומר וטרדותיו. י
כי האדם נמצא היכן שמחשבותיו נמצאות. י
אם הוא חושב על העבודה הלא גמורה במשרדהוא נמצא שם, ולא בעולמות הרוחניים. י
אבל אם הוא דבק בקדושת השבת, מתוך ידיעה ששם נמצאת התכלית, ששם הוא מקור הברכה של חייו, גם בימי החול - הוא יצליח להגיע לאותה מנוחה נשמתית גבוהה ומענגת. י

מי שמצליח להתחבר באופן נכון לאנרגיה המיוחדת ולאור של שבתיחוש שכל ענייני העולם הזה הם כאין וכאפס לעומת המקור הרוחני של הכל. הוא יקבל פרספקטיבה אחרת על החיים. י
הוא ירגיש, שכשם שנשמתו עוברת לאחר פטירתו מעולם גשמי לעולם רוחני, ואין לו כבר שייכות למה שעזב כאןכך גם בכניסת שבת, שהיא מעין עולם הבא, הוא נכנס למימד רוחני אחר, ומנתק את עצמו מההסתרה של העולם החומרי. י

כמובן, שאיננו יכולים לקפוץ לתוך מצב גבוה שכזה באופן פתאומיהיישר מעולם החולין. י
אנחנו צריכים להכין, לנקות ולטהר את כלי הנפש והנשמה שלנו על מנת להיות מסוגלים לספוג ולהכיל את האור של השבת. י
כל דבר בעולםדורש את ההכנה לקראתו. י
להכנות לקראת עולם השבת יש חשיבות מרובה. י

כדי לקלוט את האורות המיוחדים של שבתאנחנו צריכים לטרוח ולהכין כלים רוחניים גם בימי החול. י
באותה מידהכדי לקבל את האור המיוחד בעולם הבאצריך להתכונן, ולהכין לשם כך כלים במשך החיים בעולם הזה. י

הכלי שלנוהוא הרצון שלנו. י
במידה בה נרצה את האור הזהבדיוק באותה מידה נקבל אותו. י
ואפילו בעניין הרצון, אנחנו מקבלים סיוע מלמעלהעל מנת שנהיה מסוגלים לסבול ולהכיל את האור העצום של השבת, אנחנו מקבלים תוספת נשמה. י
כאשר נכנסת שבת, כל יהודי מקבל נשמה יתרה . י

על כולם יורדת קדושה מלמעלה, גם על היהודי שצועד לבית הכנסת, וגם על אותו יהודי ששטוח מתחת למכונית שלו, ומנקה אותה בתזזית בלתי ברורה. י
שניהם חווים את השראת הנשמה היתרה בצורות שונות. י
אדם מקבל את הנשמה היתרה שלו בשבת לפי הכלי של הרצון שלו. י
אם יש לו רצון גדול לקבל קדושההוא יוכל לקבל הרבה שפע. י
אם יש לו רצון קטן לקדושההוא יקבל זרזיף דק של אור מהנשמה היתרה שלו. הוא לא יוכל לחוש את כל גודל עצמתה. חלק ממנה יישאר נסתר ממנו. י
אותה אנרגיה חזקה, השייכת לנשמתולא תמצא לה כלי להיכנס לתוכו, ולכן היא תלחץ על הכלי, על מנת להיכנס. זוהי הסיבה להרגשת המתח והדיכאון שאנשים מרגישים בשבתות וחגים. י

הנשמה היתרה רוצה להיכנס. יש שפע של אור שמיועד להם אבל אין כלי כי אין רצון. י
זה כמו לחבר מנורה של 100 ואט לתחנת כוח חשמלית. היא תתפוצץ. היא לא מסוגלת להכיל את התדר החזק הזה. י
כך קורה גם לאנשים מסוימים בשבתות ובחגים. י
מצד גודל הנשמה הפוטנציאלי שלהםהם אמורים לקבל הרבה שפע רוחני. אבל לאותו שפע אין מקום להיכנס. הוא לא יכול להיכנס בכלים של חול. י

אם אדם נטוע כל כולו- ברצונותיו, במחשבתו, ברגשותיו, ובמעשיו בתוך עולם החומר, בתאוות של גוף בטרדות של עבודה בתשוקות לקניות ומסיבות בחיפוש אחר כבוד אישי או נקמנות כעסים ומחשבות על כסףבמצב כזה, השראת הקדושה לא תמצא ערוץ להתגלות בו. י
האור מטבעו - רוצה להתגלות ולהיטיב. אבל אנחנו חוסמים אותו, ומכסים עליולרוב, בגלל בורותינו. אנחנו פשוט לא מכירים את גודל וערך המתנה שרוצים לתת לנו. י
ארטיק מול מליון דולר

הדבר דומה לילד שנותנים לו לבחור בין ארטיק ובין שטר של מליון דולר. י
הילד רוצה את הארטיק. זה מוחשי, זה טעים, זה כאן ועכשיומיידי. י
לך תסביר לו שעם מליון דולר הוא יכול לקנות עשר חנויות של ארטיקיםזה בכלל לא מדבר אליו, כי לפי הבנתו המצומצמת - שטר של מליון דולר הוא סתם חתיכת ניירי

מספרים על אחד הצדיקים הגדולים מלפני כ-250- שנה, שנקרא "החוזה מלובלין" ( הוא נקרא כך משום יכולתו לחזות את העבר והעתיד ללא גבולות), י
שגם בימי החול, לא היה לו עניין בעולם החומר. י
פעם אחת הגיעה שבת, ולאשתו לא היה כסף לקנות נרות . י
היא יצאה לרחוב, לראות איזה שליח ישלחו לה הפעם משמיים כדי לעזור לה, והנה מתקרבת לעברה מרכבה הדורה של אחד מהיהודים המומרים שבעיר, שכבר מזמן שכח את יהדותו והתבולל בין אנשי העיר לובלין. י
אותו אדם ראה את האישה הניצבת שחוחה באמצע הדרך, עצר את המרכבה, ושאל מה קרה לה. היא ענתה לו שאין לה כסף לקנות נרות שבת. י
נרות שבת ? זה היה כסף קטן עבור סוחר שמתעסק כל חייו בעולם החומר. הוא זרק לעברה מטבע זהב, והמשיך הלאה. י
אשתו של "החוזה", מרוב שמחה קראה אחריו בברכה : " אני מברכת אותך שתהיה לך שבת כמו של בעלי !" י
אותו אדם לא התייחס כלל לברכתה של אשת הצדיק, והמשיך בדרכו. אלא שעם כניסת השבת הוא החל לחוש תחושות מוזרות, שמעולם לא הכיר. י
אדם שרואה מלאכים, ואורות עליונים בלי שתהיה לו הכנה נפשית ורגשית לכך, נמצא למעשה במצב של סכנה גדולה, כי הדבר עלול להוציא אותו מהאיזון הפנימי. ( זה מה שקורה ללוקחי הסמים, שמביאים את עצמם באופן מלאכותי לעולמות רוחניים, ללא כל הכנה, וכלי מתאים) י
אותו סוחר התחיל להסתובב בביתו כארי בסוגר, והיה בטוח שדעתו נטרפת עליו. ראשו כאב עליו, באוזניו עלה צפצוף מוזר, הוא החל לשמוע שירה של מלאכים שמברכים את שבת קודש היורדת על העולם, והבין, שהדבר קורה לו בגלל ברכתה של אותה אישה. הוא מיהר לחפש אותה,כדי לשאול אותה מה לעשות. י
כאשר מצא אותה לבסוף, היא אמרה לו שאין עציה, אלא ללכת לפגוש את בעלה בבית הכנסת, רק הוא יוכל לעזור לו. י
חצי מעולף, מיהר אותו יהודי אל בית הכנסת של "החוזה", וכאשר הצדיק ראה אותו, הוא הבין מיד מה קרה לו, ומשך את נשמתו למטה, למדרגה האמיתית. לאחר מכן, החל ללמד אותו על ערכה הפנימי של השבת, ואותו יהודי נהיה אחד מתלמידיו הקרובים ביותר. י

להמשך לחלק חמישי ואחרון