ללא שם


אני ציירת.
הכישרון שלי היה מקופל וחבוי בי שנים רבות, שבהן ציירתי מעט והייתי חסרת ביטחון.

לקריאת כל המאמר

מבחוץ זה נראה כל כך גרוענועה ירון דיין, מחברת רב המכר "מקימי", מספרת:

לקריאת כל המאמר

אחים שלי, אתם זוכרים...
איך התחלנו לפני שנים ללכת, כל אחד בסרט שלו. צועדים ביום ובלילה, עם חודשי השנה וחילופי העונות, בערים, ברחובות, בשכונות.

לקריאת כל המאמר

שיחת חוץ


גהינום בגרמנית רהוטה

בשבוע שעבר גיליתי, שהכל אני מוכנה לעשות בשביל צ'רני ידידתי משכבר הימים, הכל, חוץ מלבקר אותה בפועל. אני עוזרת לה בטלפון, משיגה לה מתנדבות, שולחת לה ספרים, רק לא קמה ונוסעת.

לקריאת כל המאמר